top of page

Vad gäller kring säkerhet och vad kan man göra för att vara trygg på Gotland Runt? Del 5 (av 10)

Gotland Runt är en havskappsegling på öppet hav där det inte går att räkna med omedelbar assistans utifrån om något skulle hända. För att prestera på högsta nivå skall man ta säkerhetsfrågorna på största allvar och aktivt verka för en trygghet i båten där alla har nödvändig kunskap hur olika situationer skall hanteras. En tränad och trygg besättning levererar bättre resultat än motsatsen.

 

Ta säkerhetsfrågorna som en del av förberedelserna

Att arbeta med säkerhetsfrågan handlar främst om följande:

-       förebyggande åtgärder för att undvika incidenter

-       utrustning och dokumentation

-       utbildning och övningar

 

Målet med ovanstående är att minimera risken för incidenter utan att kompromissa på prestanda, skapa en trygg miljö att vara i under tävlingarna samt en beredskap och färdighet att hantera om en situation ändå skulle uppstå.

 

Förebyggande åtgärder

-       Kontrollera systematisk all utrustning

-       Använd checklistor

-       Identifiera nödvändiga reservdelar

-       Inventera sjukvårdsväskan

-       Förebygg risker för brännskador i samband med matlagning

 

Utrustning och dokumentation

Viktigaste säkerhetsutrustningen framgår av krav i exempelvis OSR. Det finns en stor fördel om hela besättningen använder samma utrustning, exempelvis flytvästar och MobAIS. Då skapas redundans i kunskap och reservdelar vilket gagnar alla.


 • Flytvästen, säkerhetsselen, MobAIS, pannlampa och bra kläder är den viktigaste personlig utrustningen. De var och ens ansvar att den håller bra skick men ytterst är det skepparens ansvar att allas utrustning är kontrollerad och uppfyller kraven.

 • Kontrollera flytvästar och säkerhetslinor regelbundet. Är datumet för utlösare och lampa ok? Testa regelbundet lampan på flytvästen så att den funkar. Notera utgångsdatum i besättningslistan.

 • Ha ett vattensäkrat lager av extra patroner och utlösare till flytvästar. Ta med en extra väst att ha till handa om en väst skulle utlösas.  

 • Upprätta en besättningslista med detaljerade personuppgifter, behörigheter, datum, kontaktuppgifter till anhöriga samt viktiga ID:n, utgångsdatum samt MOB-AIS/PLB id:n. Listan behövs vid registrering exempelvis i SailArena men är också en bra översikt att alla uppfyller kraven.   

Stuvningsplan för Wetjob sitter uppsatt på flera ställen under däck


 • Stuvningsplan är både obligatorisk och viktig. Uppdatera den varje år och skriv ut samt plasta in i flera exemplar som sedan sätts upp på några bra platser. Säkerställ att alla i besättningen vet var planen finns och vad den betyder.

 • Ta fram en checklista för säkerhet och gå igenom den med besättningen, extra viktigt om de är nya ombord. Ett inplastat exemplar gör att den håller hela säsongen.
Utbildning och övningar

Utrustning, dokumentation och teori i all ära men kanske viktigast är riktiga övningar som skapar färdigheter i olika viktiga moment.

 

 • Gå kurser, både för din egen skull som att det krävs för vissa seglingar, exempelvis Offshore Personal Safety Course där viktiga moment diskuteras och tränas i vatten.


 • Gör man-över-bord övning, i början av säsongen och även i mörker. Låt någon annan än ordinarie rorsman styra och träna bärgningsmomentet på riktigt.


 • Testa MobAISer så att de fungerar och syns i plottrar och navprogram. Träna på hur de återställs, ha en inrullningsskruv för antennen tillgänglig.


 • Reptera för hela besättningen var all utrustning stuvas genom att gå igenom stuvningsplanen.

 


Viktigaste situationerna att kunna hantera ombord

Nedan kommer lite erfarenheter och tankar kring situationer man behöver kunna hantera om incidenter uppstår ombord. Listan är förstås inte komplett utan det finns mycket mer att tänka på. Diskutera gärna dessa i teamet inför säsongen.


Man över bord

Det absolut viktigaste är att se till att situationen inte uppstår.

 • Rekommenderar att man sätter permanenta villkor ombord när livlinor måste bäras och vara kopplade. Exempelvis vid mörker/dålig sikt och över vissa vindstyrkor.

 • Däcksband (Jackstays )att fästa livlinorna i bör vara permanent monterade i sittbrunn och på fördäck.

 • Viktigt är en bra flytväst med bra fästpunkter för livlina med helst en kort och en lång fästpunkt.

 • För blöta båtar med mycket översköljande vatten rekommenderas västar med Hammarventil som är en uppblåsningventil med hydrostatisk aktiveringsfunktion för att minska risken att västen löser ut av misstag.

 • En annan stark rekommendation är montera Mob1 AIS på flytvästarna som underlättar lokalisering i dålig sikt eller mörker. En riktigt bra strålkastare med stark och koncentrerad ljuskägla är nödvändig i mörker.

 • Regulatoriskt finns regler kring mantåg och livlinor i OSR för att minska risken för man-över-bord incidenter.

 

Vatteninträngning

Fundera igenom hur ni hanterar vatteninträngning efter exempelvis kollision med något i vattnet eller en annan båt. Kan stormseglet eller något annat fungera som läcktätning? Rengör och gör service på länspumpar, de kan man aldrig ha för många av. Passande träpluggar fastsätts i direkt anslutning till alla genomföringar.


Grab-bag packad enligt säkerhetsföreskrifterna är bra att ta upp i samband med vatten ombord. Speciellt en vattentät och bärbar VHF smt strålkastare kan vara guld värd.


Rigghaveri

Säkerställ att utrustning för att kapa vant och stag finns ombord och fungerar.

Träna på att sätta upp ett trysail om exempelvis bommen är havererad.


Wetjob mot mål med bruten bom och Trysail Foto Daniel Stenholm

Roderhaveri

Träna på att sätta upp nödstyrning, med övning skapas färdighet att kunna göra det även i lite svårare väder.

Brand

Det kanske viktigaste är att förebygga så att det inte uppstår. Installation av el och utrustning så att inte saltvatten kan skapa kortslutning. Flera brandvarnare som hörs upp i sittbrunn kan bidra till tidig upptäckt. Pulversläckare greppbara från däck och på lättåtkomliga platser samt brandfilt och svetsarhandskar för hantering av heta föremål.

Olycksfall 

Är sjukvårdsväskorna påfyllda? Bra om alla i besättningen åtminstone har grundläggande HLR utbildning, ännu bättre om några har ytterligare lite mer Medical Training.

 

Formella säkerhetskrav

Gotland Runt seglas enligt OSR Cat 3 (World Sailing Offshore Special Regulations Category 3) som relativt detaljerat reglerar hur den deltagande båten skall vara utrustad och beskaffad för att få deltaga.

 

Här har KSSS tagit fram bra checklistor och guider.Comments


bottom of page