top of page

Del 2 (av 10) - Vädertrender på Gotland Runt de senaste 40 åren?

Finns det någon trend de senaste årtiondena?

I tillägg till att titta på de senaste årens väderstatistik gjorde jag en lite mer översiktlig historisk jämförelse hur vädret första veckan i juli har utvecklat sig. Om man tittar på de senaste 40 åren och delar in de i tioårs-intervall kan man skönja några tydliga mönster.

 

Det blåser generellt mer och mer

För vindstyrkan (TWS) så har trenden varit tydlig, det blåser lite mer och mer för varje årtionde.

Hela 80-talet blåste det markant mindre för att sedan successivt öka för varje årtionde.

Vindar över 25 knop är ovanliga men har förekommit de senaste 15 åren.Staplarnas höjd anger hur många procent av tiden man tillbringat i respektive vindintervall. 

Som många kommer ihåg från 2023 så var det inget undantag från trenden utan blev ett av de blåsigaste Gotland Runt på många år.


Trender kring vindintervall (TWA)

För att bättre förstå hur länge vi seglar i en viss vindvinkel kommer motsvarande analys uppdelad i tioårssegment från 1980 och framåt.


Vinklarna är uppdelade i följande segment:

0-45° Kryss (VMG)

45-70° Brant halvvind

70-120 Halvvind

120-140 Öppen halvvind

140-180 Läns (VMG)


Vad gäller vindvinklar förefaller att kryss VMG minskar något och läns VMG är oförändrad.  Vad gäller halvindsvinklar (reach) kan vi se en tydlig ökning av branta vinklar, midskepps minskar samt liten ökning av öppna vinklar.Totalt sett ökar reach i andel av racet och står nu för över 50% av tiden.


Väsentligt för att kunna välja vilka segel att ta med både på resan och i mätbrevet är att vi får koll på de vanligaste förekommande vindförhållandena som brukar råda.


I del 3 tittar vi på vad du skall tänka på vad gäller segel? (ta med eller lämna hemma)?

Comments


bottom of page