top of page

Vilka förberedelser har störst påverkan på resultatet? Del 7 (av 10)

Det är en väldigt svår fråga att svara på där svaret skiljer sig åt beroende på båt, besättning och erfarenhet. Vi har plockat ut fem områden som för oss har störst betydelse.

 

1. Segelval

Under långa havskappseglingar är segelval en nyckel till framgång. Seglar man för länge med fel segelkombination är ett bra resultat svårt att nå. Segelval är en kombination av olika segel samt rätt vägval.

Förberedelserna består i att utveckla ett väl utprovat sail crossover chart samt korrekta prestandapolärer för målfart.

 


2. Segelbyten

Till skillnad mot bankappsegling så är distanssegling ofta präglad av en lång rad segelbyten. Ofta kan man lite bättre planera dessa skiften om man gör routing inför och under tävlingen men ibland uppstår situationer där man snabbt behöver skifta segelsättning.

Förberedelserna består i att träna på sömlösa övergångar mellan olika försegel, undanvindssegel eller Code-segel samt att snabbt kunna slå i eller ur rev i storseglet.

 3. Mörkersegling

Till skillnad från de flesta andra tävlingar går Gotland Runt med seglng under 2-3 nätter. Även om det är relativt ljust dessa sommarnätter behöver teamet behärska mörkersegling där man enbart kan förlita sig på instrument. Förberedelserna består i bra instrument, led-lampor och rejält med övning.

4. Hushålla med resurser

Ett Gotland Runt innebär 2-3 dygn av oavbruten segling där tillfällen att återhämta sig är begränsade. Träna på att planera in vila, intag av mat/dryck vid rätt tillfällen för att optimera besättningens effektivitet. Prata igenom vaktsystem, racets övergripande plan samt utse ansvariga för mats, dryck och vila. 5. Förebygg haverier

Störst påverkan på resultatet är kanske att undvika haverier eller åtminstone ha en plan för hur de mest sannolika skall hanteras. Ett trasigt fall, ett segel som går söner eller något block och avlastare som ger upp kostar inte bara pengar utan ofta mycket tid. Inför racet kan man prata igenom de sannolikaste incidenterna, hur kan man förebygga dessa, vad gör vi om de ändå händer och vilka kritiska reservdelar behöver vi ha med oss.

Comments


bottom of page