top of page

Hur lägger man bäst upp racet? Del 8 (av 10)

Gotland Runt 2024 innebär med sin nya bansträckning lite nya förutsättningar. Det är en ren havsbana som möjliggör att man kan gå in i vakt-system nästan direkt efter start, något som inte tidigare var möjligt med hänsyn till den intensiva skärgårdsutseglingen.


Förberedelser

Inför start, några dagar innan, kan man med hjälp av routing på väderprognoser skaffa en hyfsat bra bild över förutsättningarna.


En grov plan över tävlingen kan göras vad gäller följande aspekter:

-       Timing, dvs hur lång tid blir racet och när kommer vi vara på olika platser?

-       När finns det möjlighet till vila och mat?

-       Vilka kläder skall vi använda var, packa smart?

-       Baserat på den specifika båtens egenskaper, när behöver vi vara som bäst?

-       Kan vi lämna några segel eller packning i land, optimera vikt?

-       Finns det några strategiska val att göra och när är dessa tillfällen?

-       Hur ser internettäckningen ut, när kan vi få nytt väder?

-       Vilka konkurrenter vill vi hålla reda på och har vi laddat hem deras polärer?

 I samband med start

Läs på hur starten går till och skriv gärna ut kom-ihåg-lapp om det finns olika zoner och gates. Gotland Runt har aldrig vunnits vid starten men många gånger förlorats.Avväg risk och undvik i det längsta onödiga situationer även om du har rätten på din sida är det inte värt att riskera racet. En incident vid starten kan leda till att materiel eller segel går sönder vilket kan kosta mycket tid hela varvet runt.

 

Under racet

Dela in tävlingen i några olika segment baserat på den senaste routingen.Exempelvis kan man dela in racet i följande delavsnitt:

1)     Start – Svenska Högarna

2)    Svenska Högarna – Fårö

3)    Fårö – Östergarn

4)    Östergarn – Hoburgen

5)    Hoburgen – Visby

6)    Visby – Alma

7)    Alma – MålGör en plan för de första segmenten som innehåller den viktigaste informationen:

-       Vägval, hur skall segmentet seglas?

-       Finns det skiften i vädret som man skall hålla koll på?

-       Sannolika segelskiften under segmentet?

-       Vad skall förberedas i form av kläder, mat, dryck

-       Har vi internet-täckning, när kommer nästa väder?

-       Kan vi vila någon del av besättningen utan att det kostar?

-       När är nästa vägval/beslutspunkt?

 

Under segmentet behöver man löpande följa om grib-prognosen stämmer mot verkligheten. Om inte, justera i tid, styrka eller riktning alternativt utvärdera om det finns någon bättre överensstämmande prognosmodell.

 

En annan viktig observation att göra är om vi seglar upp till våra målfarter. Om inte, förstå varför och justera så att routingen stämmer överens med verkligheten.

-       Justera ned prestandapolaren med X %

 

Håll koll på konkurrenterna du valt följa. Routa deras vägval, med deras polär för att förstå varför de gör som de gör (vägvalsmässigt) men också för att verifiera vindförhållanden där de är.

 

Försök inte planera för lång tid i förväg utan ta lite segment för segment

Comments


bottom of page