top of page

Del 1 (av 10) - Hur brukar det blåsa första veckan i Juli?

Historiska GRIB-filer

För att ha rätt ingångsvärden till segelval och andra förberedelser är det intressant att titta på hur vädret brukar vara under aktuell tävlingsperiod, dvs första veckan i juli. För att skapa en känsla för hur vädret brukar vara, minnet är ofta lite oberäkneligt, laddade jag ned de senaste 14 årens väder de 7 första dagarna i juli och gjorde rutter på det.


Analys av 6000 ruttsegment

Jag har antagit en starttid till klockan 12:00 och ruttat med Wetjobs prestandapolär på historiskt väder varje dag de 7 första dagarna i juli för var och ett av de tretton åren. På dagen har jag antagit 97% prestanda mot polaren och 92% på natten. Rutterna ger sammanlagt cirka 6600 ruttsegment på 60 min vardera att analysera där man kan få fram en del intressant information.
Förhärskande vindriktning (TWD)

Nedanstående graf visar vilken sann vindriktning man oftast seglar i baserat på ovanstående ruttstatistik. Medianen för TWD är 218 grader för den första veckan i juli de senaste 14 åren. Tittar man lite längre bak i tiden sedan 80-talet har TWD gradvis vridit upp mot mer sydvästlig riktning. 
Medianvinden TWD justerat för den nya bansträckningen är 218 grader


Vanligaste lufttryck under perioden

Tittar man på lufttryck och fördelning mellan högtryck- eller lågtrycks-förhållanden så visar statistiken en median på 1012,8 hPa vilket är mycket nära ett genomsnittligt lufttryck vid havsytan i Sverige är omkring 1013 hPa. Ett normalt år varierar lufttrycket mellan cirka 950 hPa och 1050 hPa. Lufttrycket påverkar vattenståndet som är relevant att hålla reda på, speciellt nära Gotlands kuster där det oftast är grunt när man kommer nära.
Median för lufttryck under första veckan i juli är 1018 mb vilket är normaltryck


Vindstyrka (TWS)

Tittar vi på vindstyrkan så får vi en medianvindstyrka på enligt samma ruttsegment på 10,4 knop. Förutom att det finns en ökande tendens över åren så innebär den nya banan en längre tid offshore vilket också ökar vindstyrkan jämfört med tidigare. Median för sann vindstyrka (TWS) i knop under första veckan i juli är 10,4 knop

 

 

Vilka vindintervall är sannolikast att segla i?  (TWS/TWA)

Om man sätter ihop denna information blir det ännu mer intressant

Nedanstående tabell visar vilka förhållanden vi mest sannolikt kommer segla i med den nya bansträckningen baserat på 91 dagar ruttförslag (14 år, första juliveckan).Denna tabell ger en fingervisning om vilka segel som man sannolikt har störst chans att få använda. Procenten anger hur stor tid man tillbringar i respektive segment avrundat till heltal. Beräkningen bygger på den polär som gäller för en specifik båt men kan tjäna som en grov uppskattning om man inte orkar göra arbetet själv.


Missa inte Del 2 i serien om Gotland Runt. Det inlägget handlar om vindtrender på Gotland Runt de senast 40 åren.

Comentários


bottom of page